HELP MEE AAN DE RENOVATIE VAN DAGPO DRATSANG

Lichtjesactie


Op dit moment is er in de wereld veel verwarring en chaos. In de boeddhistische kloosters legt men zich toe op het ontwikkelen van wijsheid en mededogen, een tegenkracht voor de negatieve tendensen.

Door met een positieve intentie boterlampen te laten aansteken in het lichtjeshuis van Dagpo Dratsang draagt ook u bij aan een positieve tegenkracht.

Zo doet u mee
Voor het offeren van een boterlamp in Dagpo Dratsang kunt u 5 euro storten op bankrekeningnummer NL92 ABNA 0833 8907 35 ten name van Stichting The WHISE Foundation onder vermelding van ‘donatie lichtjes actie’. Wij geven aan het klooster door hoeveel boterlampen er aangestoken kunnen worden, voor wie en met welke intenties. U kunt een berichtje sturen met aantal lichtjes, naam en intentie (zo beknopt mogelijk) naar annemiekejansen2@upcmail.nl.

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan Dagpo Dratsang.

Doel en Missie

WHISE staat voor Wisdom Housing In Sustainable Environment.
De stichting The WHISE Foundation (TWF) is opgericht in 2018 met als doel: 

 1) Het werven van fondsen voor de aanpak van dringend noodzakelijke structurele versterking en uitgebreide reparaties die nodig zijn om de veiligheid van de bestaande kloostergebouwen van Dagpo Shedrup Ling klooster in Kaïs, Noord-India te waarborgen. Deze locatie is niet alleen zeer gevoelig voor seismische activiteit, maar kampt ook met afwateringsproblemen en is er gevaar voor aardverschuivingen en bodemerosie.  

2) Ecologisch duurzame oplossingen vinden voor de noodzakelijke bouwtechnische verbeteringen en voor de afwateringsproblemen van het terrein door samen te werken met deskundigen op het gebied van geologie, architectuur, techniek en duurzame huisvesting.  

3) Het bevorderen van de zelfredzaamheid van het Dagpo Shedrup Ling klooster en de omliggende lokale gemeenschappen door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale middelen en arbeid. 

4) Werken aan het veiligstellen van het voortbestaan van Dagpo Shedrup Ling tot in de verre toekomst om haar eeuwenoude, waardevolle tradities van de boeddhistische leer te behouden. 

Lees hier onze missie >

 

Hieronder vindt u een video van wateroverlast van de weg waaraan het klooster is gehuisvest.
Dit geeft een goed beeld van de bedreigende situatie.

(Kais, juli 2023)

Dringende oproep

Helpt u mee om voldoende fondsen te werven:  

a) een projectplan te laten opstellen door een team van geologische en civiele ingenieurs, architecten en andere specialisten.

Het gaat hierbij om:  

  • De realisatie van duurzame, veilige kloostergebouwen, die bestand zijn tegen aardbevingen en landverschuivingen in de Kullu Vallei, met name het aanpakken van te zwakke funderingen. 
  • Het aanpakken van de milieuproblematiek door het realiseren van een schone vuilverbranding, een deugdelijk rioleringssysteem en een goede drainage van het terrein. 
  • De realisatie van een veilig schoolgebouw voor het basisonderwijs met daarin de huisvesting van de medische post.  
  • In alle gebouwen een goede verwarming en koeling. 


 
b) het projectplan op duurzame wijze in fasen te laten uitvoeren, dit onder voortdurende leiding van onze Spirituele Directeur en Beschermheer, Eerwaarde Dagpo Rinpochee.

Achtergrond informatie

Het oorspronkelijke boeddhistische klooster Dagpo Shedrup Ling werd rond 1400 gesticht en lag in het zuidoosten van Tibet.

In 1959 waren er zo’n 700 monniken die de traditie van studie, reflectie en meditatie volgden en de kostbare systemen van innerlijke cultivatie beschermden die in de loop der eeuwen binnen de Mahayana en Vajrayana tradities van het boeddhisme waren ontwikkeld. 

De communistische Chinese bezetting van Tibet in 1959 dwong vele duizenden Tibetanen, waaronder monniken, Tibet te ontvluchten naar India en elders. Na tientallen jaren van grote moeilijkheden en dankzij de niet aflatende steun en begeleiding van Eerwaarde Dagpo Rinpochee, werd het Dagpo Shedrup Ling klooster heropgebouwd in de Himalaya Kullu vallei in het Noord-Indiase dorp Kaïs. Het klooster heeft ook een basisschool voor jonge monniken en een medische post die zowel de lokale gemeenschap als de monniken bedient. 

De doelstelling van onze stichting heeft impliciet een sociaal aspect. Leven vanuit de tradities van Dagpo Shedrup Ling betekent dat, daar waar nodig, wordt bijgedragen aan educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp.

De monniken hebben een goede relatie met de lokale gemeenschap. Zij steunen meerdere lokale scholen. Met de medische post bieden zij betaalbare en kwalitatieve zorg voor de arme dorpelingen in dit afgelegen Himalaya gebied. Zo wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de regio. 

Verdere achtergrond informatie

De temperaturen in de Kullu-vallei kunnen in de wintermaanden dalen tot 4 graden Celsius. Dit lijkt misschien niet zo koud voor mensen die in koudere noordelijke landen wonen, maar zonder moderne verwarmingssystemen is het extreem koud.

De identificatie van de structurele problemen met de funderingen van het kloostergebouw kwam tot stand door verzoeken van bezorgde donateurs om verwarmingssystemen te installeren voor de monniken die deze koude Himalaya-winters moeten doorstaan.

Dankzij een team studenten van de Technische Universiteit in Delft, die het klooster bezochten, werd ontdekt dat verwarmingssystemen niet veilig geïnstalleerd konden worden. Zij constateerden grote scheuren in de muren van verschillende kloostergebouwen. De gebouwen zelf bleken onveilig te zijn door toenemende structurele schade aan de funderingen van de gebouwen, Om de veiligheid en duurzaamheid van de gebouwen te garanderen is het daarom van vitaal belang om de structurele schade onmiddellijk aan te pakken.

Hoe verder en hoe u kunt helpen?

Er moet veel gebeuren. Uit het laatste onderzoek blijkt  dat de funderingen van de gebouwen op een zachte bovenlaag staan waardoor de gebouwen verzakken. Deze scheuren zullen steeds verder toenemen. Bij een aardbeving kunnen de gebouwen binnen één minuut instorten! Het verbeteren van de fundering van de gebouwen is van grote noodzaak.

Drainage van het terrein, de school en de inpandige medische post hebben tevens de hoogste prioriteit. Het rioleringssysteem veroorzaakt veel stank overlast voor de omgeving en moet aangepast.

In lijn met de tradities van Dagpo Shedrup Ling vragen we niet rechtstreeks om donaties. Maar donaties zijn wel welkom. Wij willen daarnaast  mensen en organisaties inspireren om acties te bedenken en te organiseren waarmee geld wordt ingezameld voor een goede huisvesting van het klooster. Acties verzinnen en uitvoeren voor anderen geeft plezier en levert mooie contacten en ervaringen op.
Zo krijgt vrijgevigheid een extra dimensie!

 

Help mee het klooster te herstellen!

ACTUEEL

Lees hier het activiteitenverslag 2023

Jaarrekening 2023

Nieuwsbrief

The Whise Foundation geeft ieder kwartaal een nieuwsbrief uit. Hierin worden alle actuele ontwikkelingen beschreven.

U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief
nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?