Het project

In 2019 heeft The WHISE Foundation Hopper Engineering & Consultancy  B.V. gevraagd een masterplan op te stellen. De oprichter van dit bedrijf is Alessandro Marasca. Hij heeft eerder als bouwtechnisch ingenieur een belangrijk aandeel gehad in het onderzoek dat Arup, een internationaal bouw- en adviesbureau, heeft gedaan naar de staat van de gebouwen van het klooster. In het masterplan worden de verschillende fasen van de gehele renovatie beschreven. Het geeft inzicht in wat er moet gebeuren op korte, middellange en lange termijn.

In het plan wordt aandacht besteed aan alle relevante aspecten van de renovatie zoals een goede drainage van het terrein, voldoende ventilatie in de gebouwen, een veilige elektriciteitsvoorziening, een milieuvriendelijke riolering, een duurzame schone (warm)watervoorziening, isolatie en verwarming, evenals een schone afvalverwerking.

De doelstelling van The WHISE Foundation is de komende 10 – 15 jaar de verschillende fasen van het masterplan te realiseren. Uitgangspunt is: eerst doen wat nodig en urgent is en daarna wat haalbaar is. Het klooster bepaalt de urgentie in overleg met de ingenieurs, architect en The WHISE Foundation.

De eerste stap

De eerste stap van het masterplan is een diepgaand, aanvullend bouwtechnisch en geologisch onderzoek om de situatie van het terrein en de gebouwen tot in detail in kaart te brengen.

Tijdens het onderzoek worden grondmonsters genomen van verschillende diepten om van elke grondlaag en plaats de conditie van de onderliggende bodem te bepalen. Hiermee wordt informatie verzameld op basis waarvan onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt voor herstel van de veiligheid en het langdurig kunnen gebruiken van de gebouwen. 

In 2019 zijn de voorbereidingen voor dit onderzoek gestart en in maart 2020 stond alles gereed om het onderzoek ter plaatse uit te voeren. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege het uitbreken van de Covid-19 pandemie. Zodra het mogelijk is zal het onderzoek doorgang vinden.

 

Uitleg

Al vanaf zijn eerste bemoeienis vanuit Arup en nu vanuit zijn eigen bedrijf Hopper B.V. voelt Alessandro Marasca zich erg betrokken bij het klooster en zet hij zich in om de situatie aldaar veilig, duurzaam en gezonder te maken.

Klik hier op de presentatie van een duidelijke uitleg van Alessandro Marasca. Het laat zien welke stappen er nodig zijn om tot een gedegen plan van aanpak te komen.

Vervolgstappen

Nadat het eerste onderzoek is uitgevoerd wordt bekeken op welke wijze herstel en verstevigen van de verschillende gebouwen  mogelijk is.

Het schoolgebouw en het lerarenverblijf zijn in slechte staat en lijken als eerste in aanmerking te komen om vernieuwd te worden.

Ook de drainage van het terrein zal vermoedelijk een grote prioriteit krijgen.

Er zal door veel mensen veel werk verricht moeten worden om al deze zaken te realiseren.

Doelen

  • De realisatie van duurzame, veilige kloostergebouwen, die bestand zijn tegen aardbevingen en landverschuivingen in de Kullu Vallei.
  • Het aanpakken van de milieuproblematiek door het realiseren van een schone vuilverbranding, een deugdelijk rioleringssysteem en een goede drainage van het terrein.
  • De realisatie van een veilig schoolgebouw voor het basisonderwijs.
  • Het herbouwen van de huisvesting van de medische post. 
  • In alle gebouwen een goede verwarming en koeling.
nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?