Het klooster Dagpo Shedrup Ling

Dagpo Shedrup Ling kent een lange geschiedenis. Ze is een Tibetaans boeddhistische kloosteruniversiteit die halverwege de 15e eeuw in Zuidoost-Tibet werd gevestigd. Het is in opdracht van de grote leraar Je Tsongkhapa (1357-1419) gesticht door Lodrö Tenpa (1402-1476). Eeuwenlang, tot 1959, werd er het pad naar de verlichting, onderwezen, bestudeerd en beoefend, zoals door Je Tsongkhapa is vastgelegd in de Lamrim Chemo. In dit werk wordt de gehele leer van de Boeddha overzichtelijk gepresenteerd. Het complete onderricht is steeds van leraar op leerling doorgegeven.

Vlucht uit Tibet

In 1959 waren er ongeveer 700 monniken die in de kloosteruniversiteit studeerden. Helaas door de inval van de Chinezen in Tibet kon het klooster niet meer functioneren. Veel monniken moesten in 1959 (en ook daarna) Tibet verlaten. Na veel moeizame jaren heeft de kloosteruniversiteit in 2005, dankzij de niet aflatende steun van de Eerwaarde Dagpo Rinochee, een nieuw onderkomen gevonden in Kaïs in de Kullu Valei in India.

*Voor meer informatie over het klooster klik hier voor de facebookpagina van het klooster.

En hier voor een kleine impressie.

Anno 2021

Het boeddhisme is tegenwoordig populair. Veel elementen van wat de Boeddha heeft geleerd vinden we terug in boeken en cursussen die overal worden gegeven om bij te dragen aan het welzijn van mensen. Het unieke van Dagpo Shedrup Ling is dat er de volledige leer van de Boeddha, de complete weg naar het uiteindelijke geluk van de verlichting, zuiver en in zijn geheel wordt bestudeerd en beoefend. Dit maakt het tot een uitzonderlijke plek.

Daar studeren nu weer ruim honderdtachtig monniken volgens de methodes en tradities, zoals die vanaf het midden van de 15e eeuw zijn onderwezen en die oorspronkelijk afkomstig zijn van de Boeddha.

Unieke plaats

Het unieke van Dagpo Shedrup Ling is dat er de volledige leer van de Boeddha, de complete weg naar het uiteindelijke geluk van de verlichting, zuiver en in zijn geheel wordt bestudeerd en beoefend. Dit maakt het tot een uitzonderlijke plek. Kijk hier een filmpje over het klooster

Voor de gevluchte Tibetanen die nu in de buurt wonen van het klooster in verschillende nederzettingen is het klooster een belangrijke link naar hun cultuur en religie. Maar ook voor veel mensen uit het Westen en uit andere Aziatische landen die in contact zijn gekomen met de Dagpo tradities, veelal via de Eerwaarde Dagpo Rinpochee, is het klooster een belangrijke basis en houvast voor hun spiritueel onderwijs en hun ontwikkelingsweg.

Meer dan een klooster

Zo biedt de dokterspost medische hulp voor alle mensen uit Kais en kunnen kinderen naar de lagere school.

Wij hopen dat het nog heel lang kan voortbestaan en dat de Lamrim- (of Dagpo-) tradities bewaard blijven en gedeeld kunnen worden met allen die daarin zijn geïnteresseerd tot in de hele verre toekomst. Daarmee wordt een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan meer vrede en welzijn in de wereld.

 

De kloostergebouwen moeten aangepast

Het terrein waarop de gebouwen staan is gevarieerd van samenstelling en bestaat uit rots, maar vooral uit steentjes, zand en klei. Door een slechte drainage spoelt er grond weg en is er grote kans op onstabiliteit. De funderingen van alle gebouwen zijn daar niet op berekend, mede omdat hier aardbevingsbestendig gebouwd moet worden. De gebouwen tonen nu al tekenen van verval zoals veel barsten en scheuren. Behalve dat verwarming en koeling ontbreekt is er ook onvoldoende ventilatie waardoor op tal van plaatsen schimmelvorming zichtbaar is. Al met al zijn er ernstige fundamentele problemen die snel verholpen moet worden.

Het grote project

Het klooster heeft een goed onderkomen nodig. Daar willen wij voor zorgen.

We willen de gebouwen en de conditie van het terrein zo verbeteren dat ze een veilig en duurzaam onderkomen zijn waarin de monniken van de kloosteruniversiteit al hun aandacht op hun studie en beoefening kunnen richten. Dat moet stap voor stap gebeuren middels een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden. 

nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?