Dagpo Shedrup Ling

Dagpo Shedrup Ling is een Tibetaans Boeddhistische kloosteruniversiteit die halverwege de 15e eeuw in Zuidoost-Tibet werd gevestigd .Het is in opdracht van de grote leraar Je Tsongkhapa (1357-1419) gesticht door Lodrö Tenpa (1402-1476). Eeuwenlang, tot 1959 werd er het geleidelijke pad naar de verlichting onderwezen, bestudeerd en beoefend, zoals door Je Tsongkhapa is vastgelegd in de Lamrim Chenmo. In dit werk wordt de gehele leer van de Boeddha overzichtelijk gepresenteerd. Het complete onderricht is steeds van leraar op leerling doorgegeven.

1959 vlucht uit Tibet

In 1959 waren er ongeveer 700 monniken die in de kloosteruniversiteit studeerden. Helaas door de inval van de Chinezen in Tibet kon het klooster niet meer functioneren. Veel monniken moesten in 1959 (en ook daarna) Tibet verlaten. Na veel moeizame jaren heeft de kloosteruniversiteit, dankzij de niet aflatende steun van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee, een nieuw onderkomen gevonden in Kais in de Kullu vallei in India.

*Voor meer over de geschiedenis van het klooster en zijn bijzonderheden klik hier.

Anno 2021

Het boeddhisme is tegenwoordig populair. Veel elementen van wat de Boeddha heeft geleerd vinden we terug in boeken en cursussen die overal worden gegeven om bij te dragen aan het welzijn van mensen. Het unieke van Dagpo Shedrup Ling is dat er de volledige leer van de Boeddha, de complete weg naar het uiteindelijke geluk van de verlichting, zuiver en in zijn geheel wordt bestudeerd en beoefend. Dit maakt het tot een uitzonderlijke plek.

In het klooster studeren nu weer ruim honderdtachtig monniken volgens de methodes en tradities, zoals die vanaf het midden van de 15e eeuw zijn onderwezen en die oorspronkelijk afkomstig waren van de Boeddha.

 

Meer dan een klooster

Voor de gevluchte Tibetanen die nu in de buurt wonen van het klooster in verschillende nederzettingen is het klooster een belangrijke link naar hun cultuur en religie. Maar ook voor veel mensen uit het Westen en uit andere Aziatische landen die in contact zijn gekomen met de Dagpo tradities, veelal via de Eerwaarde Dagpo Rinpochee, is het klooster een belangrijke basis en houvast voor hun spiritueel onderwijs en hun ontwikkelingsweg.

Wij hopen dat het nog heel lang kan voortbestaan en dat de Lamrim- (of Dagpo-) tradities bewaard blijven en gedeeld kunnen worden met allen die daarin zijn geïnteresseerd tot in de hele verre toekomst. Daarmee wordt een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan meer vrede en welzijn in de wereld.

 

Wat is nodig?

Het klooster heeft een goed onderkomen nodig. Daar willen wij voor zorgen. Het terrein waarop de gebouwen staan is gevarieerd van samenstelling en bestaat uit rots, maar vooral uit steentjes, zand en klei. Door een slechte drainage spoelt er grond weg en is er grote kans op onstabiliteit. De funderingen van alle gebouwen zijn daar niet op berekend, mede omdat hier aardbevingsbestendig gebouwd moet worden. De gebouwen tonen nu al tekenen van verval zoals veel barsten en scheuren. Behalve dat verwarming en koeling ontbreekt is er ook onvoldoende ventilatie waardoor op tal van plaatsen schimmelvorming zichtbaar is. Al met al zijn er ernstige fundamentele problemen die snel verholpen moet worden.

We willen de gebouwen en de conditie van het terrein zo verbeteren dat ze een veilig en duurzaam onderkomen zijn waarin de monniken van de kloosteruniversiteit al hun aandacht op hun studie en beoefening kunnen richten.

Het grote project

In 2005 werd de grootste wens van Eerwaarde Dagpo Rinpochee vervuld. Een lange termijnproject, de verplaatsing van het klooster Dagpo Shedrup Ling van een tijdelijk onderkomen in de Tibetaanse nederzetting Mainpat in Centraal India naar Kaïs in de Kullu Vallei in Noordwest India, werd een feit. Hiermee stelde hij de unieke Dagpo tradities veilig en op een plaats die ook toegankelijk is voor bezoekers uit de hele wereld.

Uiteraard hoopt ook Eerwaarde Dagpo Rinpochee dat problemen met de gebouwen zo snel mogelijk worden opgelost op een duurzame ecologische wijze. Voor de monniken en voor TWF zijn de adviezen die Eerwaarde Dagpo Rinpochee ons geeft zeer waardevol. Het belangrijkste advies voor dit moment is: pak zo snel mogelijk de zaken aan die aangepakt moeten worden en ga dan stap voor stap verder met wat haalbaar is tot het gewenste eindresultaat is bereikt. 

nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?