The WHISE Foundation

The WHISE Foundation (TWF) is in november 2018 opgericht. WHISE  staat voor Wisdom Housing In Sustainable Environment. Samen met de Eerwaarde Dagpo Rinpochee en het verdere bestuur van The Dagpo Educational Fund (TDEF) ondersteunt TWF de monniken van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in Kais in Noord-Inda bij het realiseren van veilige, gezonde en duurzame huisvesting en het  werven van de daarvoor benodigde gelden.

 

Missie

The WHISE Foundation zet zich met enthousiasme in om een veilige, gezonde en duurzame huisvesting te realiseren voor en samen met de monniken van de boeddhistische kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in Kais in de Kullu Vallei evenals voor de schoolkinderen en de omwonenden die gebruik maken van de dokterspost.

Hoewel in de huidige wereld grote behoefte is aan innerlijke vrede en geluk wordt daar niet vaak (methodisch) aan gewerkt. De monniken van de kloosteruniversiteit trainen voortdurend hun geest om, volgens de eeuwenoude Dagpo-tradities, liefde, mededogen, wijsheid en geweldloosheid te ontwikkelen. Hoe krachtiger deze kwaliteiten in iemands geest zijn, hoe meer zijn welzijn toeneemt evenals zijn vermogen om bij te dragen aan het welzijn van anderen.

Visie

Wij worden geïnspireerd door de goedheid van de Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee en willen alles doen wat nodig is voor een duurzaam en ecologisch verantwoord herstel van de kloostergebouwen. Door het bundelen van de kwaliteiten van mensen lokaal en wereldwijd werken wij, stap voor stap, op een verbindende en vindingrijke manier aan de veiligheid van het klooster.

Formele doelstelling

The WHISE Foundation stelt zich twee doelen:

  1. het werken voor het voortbestaan van de tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling, primair door het realiseren en in stand houden van duurzame en veilige huisvesting voor de kloosteruniversiteit als ook voor alle bestaande en toekomstige bijbehorende instituten zoals de (basis)school en het medisch centrum en een nog te realiseren retraite- en studiecentrum, met inachtneming van de autonomie van het klooster en met respect voor het milieu en de leefomgeving;

  2. de expertise verkregen op het gebied van duurzaamheid zal, indien gewenst, ter beschikking gesteld worden aan hen die daar baat bij hebben en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het Bestuur

The WHISE Foundation heeft een beschermheer: de Eerwaarde Dagpo Rinpochee

Elly Hendriks (voorzitter)

Peter van Vliet (secretaris) 

Yvonne Bartels (penningmeester)

Jorge Oosthoek  (algemeen lid)

Amber Walstra (algemeen lid)

Annemieke Jansen  (algemeen lid)

Nicole Bodewes (algemeen lid)

Klik op een naam voor meer informati

nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?