Wat doet The Whise Foundation?

The WHISE Foundation (TWF) is opgericht in 2018. WHISE staat voor Wisdom Housing In a Sustainable Environment. TWF zet zich in voor het realiseren van goede en veilige huisvesting van het klooster Dagpo Shedrup Ling (Kais, India).

Wij ondersteunen de renovatie van de kloostergebouwen, de basisschool en de medische post, dit zo duurzaam en milieubewust mogelijk. Als het even kan maken wij gebruik van lokale middelen, deskundigheid en mankracht.

Wij streven naar zelfredzaamheid van het klooster. Belangrijk is dat het onderhoud van de gebouwen ook op lange termijn is gegarandeerd. Daarvoor werken we samen met meerdere organisaties zoals Entraide Franco Tibétaine en The Dagpo Educational Fund.

Wat er moet gebeuren >

Dagpo Shedrup Ling

De boeddhistische kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling werd halverwege de 15e eeuw in Zuidoost-Tibet gevestigd. In 1959 studeerden er ongeveer 700 monniken.

Door de inval van de Chinezen in Tibet moesten in 1959 veel monniken  (en ook daarna) Tibet verlaten. Na veel moeizame jaren heeft Dagpo Shedrup Ling dankzij de niet aflatende steun van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee een nieuw onderkomen gekregen in Kais in de Kullu Vallei, India.

In het klooster is ook een school en een dokterspost gevestigd.

Wat er moet gebeuren

Het kan in de wintermaanden erg koud zijn. De gemiddelde temperatuur in de Kullu Vallei is gemiddeld 4 graden. Vooral voor de kinderen en monniken zijn dat harde omstandigheden om in te leren en te leven. Het klooster vroeg financiële steun voor de aanleg van verwarming.

Om het beste antwoord te vinden op deze vraag is door studenten van de TU-Delft onderzoek gedaan naar een duurzame oplossing. Aan het licht kwam dat de huisvesting in zijn geheel erg onveilig en ongezond is. De regio is één van de meest aardbevingsgevoelige streken van de wereld en de gebouwen zijn hier niet op berekend. De slechte staat van de klaslokalen, de slaapzalen en andere ruimten zorgen ervoor dat de kinderen en monniken makkelijk ziek kunnen worden.

Deze situatie is onacceptabel en daarom zetten wij ons in voor een gezonde en veilige leefomgeving van de kinderen en de monniken. Dat verdienen zij! 

De doelstelling van onze stichting heeft impliciet een sociaal aspect. Leven vanuit de tradities van Dagpo Shedrup Ling betekent dat, daar waar nodig, wordt bijgedragen aan educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp.

De monniken hebben een goede relatie met de lokale gemeenschap. Zij steunen meerdere lokale scholen. Met de medische post bieden zij betaalbare en kwalitatieve zorg voor de arme dorpelingen in dit afgelegen Himalaya gebied. Zo wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de regio. In het begin van het covid-19 tijdperk waren ze actief om mensen te helpen met voedselhulp.

Hoe verder en hoe u kunt helpen?

Er moet veel gebeuren. Op basis van de resultaten van het eerste onderzoek is verder onderzoek nodig naar de veiligheidsrisico’s. Daarna worden afwegingen gemaakt over wat er wel en niet gedaan kan worden qua renovatie.  
Drainage van het terrein, riolering, de school en de inpandige medische post hebben de hoogste prioriteit.

In lijn met de tradities van Dagpo Shedrup Ling vragen we niet rechtstreeks om donaties. Wij willen mensen en organisaties inspireren om acties te bedenken en te organiseren waarmee geld wordt ingezameld voor een goede huisvesting van het klooster. Acties verzinnen en uitvoeren voor anderen geeft plezier en levert mooie contacten en ervaringen op. Zo krijgt vrijgevigheid een extra dimensie.

Wie we zijn

The WHISE Foundation bestaat uit een bestuur met 7 leden en  een beschermheer.

Beschermheer
Dhr. Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtsog

Bestuursleden
Voorzitter Mevr. P.C.G. Hendriks
Secretaris Dhr. P.S. van Vliet
Penningmeester Mevr. A. van Citters
Algemeen lid Mevr. A.S.M. Jansen-Groot
Algemeen lid Mevr. H.M.N. Bodewes
Algemeen lid Dhr. J.N.G Oosthoek
Algemeen lid Mevr. A. Walstra

The WHISE Foundation heeft een ANBI-sta

Actueel:

 

  • Lichtjesactie voor

    SAKA DAWA DÜCHEN 4 JUNI

Klik hier voor meer informatie

  • The Whise Foundation geeft ieder kwartaal een nieuwsbrief uit. Hierin worden alle actuele ontwikkelingen beschreven.

U kunt zich hier op onze nieuwsbrief inschrijven

 

.

Mee helpen?

nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doe je mee met de lichtjesactie voor Saka Dawa Düchen op 4 juni?