ANBI-status

The WHISE Foundation heeft een ANBI-status. Het geeft donateurs de mogelijkheid hun giften af te trekken van de belasting.

Hieronder de jaarlijkse rapportages van The Whise Foundation:

activiteitenverslagen 

jaarrekeningen

beleidsplan

Formele doelstelling

The WHISE Foundation stelt zich twee doelen.

  1. het werken voor het voortbestaan van de tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling, primair door het realiseren en in stand houden van duurzame en veilige huisvesting voor de kloosteruniversiteit als ook voor alle bestaande en toekomstige bijbehorende instituten zoals de (basis)school en het medisch centrum en een nog te realiseren retraite- en studiecentrum, met inachtneming van de autonomie van het klooster en met respect voor het milieu en de leefomgeving;
  2. de expertise verkregen op het gebied van duurzaamheid zal, indien gewenst, ter beschikking gesteld worden aan hen die daar baat bij hebben en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

The WHISE Foundation bestaat uit een bestuur met 7 leden en een beschermheer.

Beschermheer

Dhr. Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtsog

Bestuursleden

Voorzitter Mevr. P.C.G. Hendriks

Secretaris Dhr. P.S. van Vliet

Penningmeester Mevr. A. van Citters

Algemeen lid Dhr. J.N.G. Oosthoek

Algemeen lid Mevr. A.S.M. Jansen-Groot

Algemeen lid Mevr. H.M.N. Bodewes

Algemeen lid Mevr. A. Walstra

nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?